Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2005 gisteren en vandaag
in de Eerste Kamer, juichte fractievoorzitter Eddy Schuyer de
voorgenomen verlaging van de vennootschapsbelasting toe, die steeds
noodzakelijk is geworden sinds andere Europese landen eerder al die weg
insloegen. Al tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen dit jaar
bepleitte hij de Europese agendering van de vennootschapsbelasting.

Met betrekking tot het grijs kenteken stelde Schuyer zich op het punt,
dat het niet afschaffen hiervan per 1 januari 2005 een gemiste kans is,
maar hij steunt het nieuwe beleid van de staatssecretaris, dat
onrechtmatig gebruik van het grijs kenteken opnieuw tegen moet gaan. De
fractievoorzitter is tegen een overgangsregeling, maar vanuit het
oogpunt van de rechtsgelijkheid suggereerde hij toepassing van een
bescheiden compenserende maatregel, zoals deze ook in 1993 werd
toegepast. Toen konden autobezitters, die niet meer onder het grijs
kenteken vielen, zonder bijtelling van het restant Belasting van
Personenautos en Motorrijwielen (BPM), worden omgebouwd om daarna als
geel kenteken auto aan het verkeer te kunnen deelnemen. Omdat de
budgettaire gevolgen voor de Rijksbegroting van het opnieuw toepassen
van deze compensatiemaatregel niet duidelijk zijn, zal de compensatie
niet direct worden toegepast. Wà©l zal Schuyers suggestie onderdeel
uitmaken van een CDA-motie, die onderzoek vraagt naar mogelijke
compensatiemaatregelen.

Bron: D66