Huishoudens hebben in februari van dit
jaar 1,2 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in
februari 2006. Deze groei is iets hoger dan die van januari, maar
lager dan de gemiddelde groei van vorig jaar. Aan goederen is 0,5
procent meer uitgegeven. De bestedingen aan diensten zijn met 1,9
procent toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Meer besteed aan duurzame goederen

Huishoudens hebben in februari 5,8 procent
meer besteed aan duurzame goederen dan een jaar eerder. Ze gaven
vooral meer uit aan kleding en schoeisel. De consumptiegroei van de
duurzame goederen lag in februari ongeveer weer op het niveau van
vorig jaar. De groei van de bestedingen aan voedings- en
genotmiddelen was met 0,4 procent bescheiden.

Opnieuw minder gasverbruik

Ook februari was een zachte wintermaand.
Huishoudens hebben in deze maand ruim 20 procent minder gas
verbruikt dan een jaar eerder. Hierdoor waren de bestedingen aan
overige goederen 5,4 procent lager. Tot de overige goederen behoren
naast gas ook onder meer boeken, planten, cosmetica en
motorbrandstoffen. Het lage gasverbruik drukte de totale
consumptiegroei met circa 0,5 procentpunt.

bron:CBS