Door huishoudens is in mei dit jaar 1,2
procent meer besteed aan goederen en diensten dan in dezelfde maand
van 2006. Dat is iets lager dan in de drie voorafgaande maanden. De
groei van de bestedingen aan duurzame goederen was in mei
bescheiden, vergeleken met de eerste maanden van 2007. Dit blijkt
uit cijfers van het CBS.

Bestedingen aan duurzame goederen maar
iets hoger

Huishoudens hebben in mei slechts 0,5
procent meer besteed aan duurzame goederen dan een jaar eerder. Dit
is het laagste groeicijfer in bijna twee jaar. In de voorgaande
maanden waren de bestedingen wel flink hoger. In mei is met name
minder besteed aan kleding en schoeisel. Bij deze goederen was het
volume in voorgaande maanden fors groter dan een jaar eerder.
Bovendien werd in mei vorig jaar veel aan kleding en schoenen
besteed. Het niveau waarmee nu vergeleken wordt is dan ook relatief
hoog.

De bestedingen aan goederen waren vrijwel
gelijk aan die in mei vorig jaar, terwijl de bestedingen aan
diensten met 2,2 procent toenamen. Tot de diensten behoren onder
meer de bestedingen aan huisvesting, vervoer, cultuur en uitgaven
bij de horeca.

Groeitempo consumptie teruggevallen

De groei van de binnenlandse consumptieve
bestedingen is in de eerste vijf maanden van 2007 lager dan
gemiddeld in 2006. Dit valt grotendeels toe te schrijven aan het
fors lagere gasverbruik. Onder invloed van het zachte weer hebben
huishoudens deze vijf maanden veel minder gestookt dan een jaar
eerder.

bron:CBS