Veel mensen ondervinden grote financiële schade doordat zij bij het gebruik van internet slachtoffer zijn geworden van misbruik van een inbelverbinding. Deze schade wordt vaak pas ontdekt bij het ontvangen van de telefoonnota. De schade ontstaat doordat gebeld wordt via zogenaamde Dialers (PC programma's die een inbelverbinding tot stand kunnen brengen). Het gaat daarbij om malafide Dialers die onzichtbaar voor de gebruiker op de PC worden geïnstalleerd en ongemerkt inbellen naar dure telefoonnummers.

Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft wetgeving in voorbereiding om de consument beter te beschermen tegen misbruik van dure telefoonnummers. Toch wil de minister benadrukken dat de consument ook zelf maatregelen kan nemen door zijn computer beter te beveiligen. Daarom geeft het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met de OPTA een brochure uit. In de brochure Dialers, wat te doen tegen misbruik van je inbelverbinding kan men lezen wat een Dialer is, hoe men een Dialer herkent, en wat men kan doen tegen misbruik van de telefoonverbinding door Dialers.

Gratis exemplaren van de brochure kan u telefonisch bestellen bij Postbus 51, telefoon 0800 8051, elke werkdag van 9.00 uur tot 21.00 uur, of opvragen via www.minez.nl. Kijk op www.surfopsafe.nl voor uitgebreide informatie over veilig internetten.

De wetgeving in voorbereiding richt zich onder andere op de noodzakelijke transparantie van tarieven van de inbelverbindingen, een sterkere positie van de consument bij geschillen, uitgebreidere bevoegdheden voor de OPTA om operators en nummergebruikers krachtiger aan te pakken. Ook zal de consument betere mogelijkheden krijgen om het gebruik van dure nummers te beperken. Meer informatie hierover vindt u in de brieven aan de Tweede Kamer van het ministerie van Economische Zaken dd 1 april 2005 en 8 december 2004.

bron:EZ

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular