Het Milieuhandhavingsteam en de Algemene Inspectie Dienst (AID) hebben
eind november 84 beschermde vogels in een volià¨re bij een woning in
Boskoop  inbeslaggenomen.

De meeste vogels waren niet voorzien van een vaste pootring. De
inbeslaggenomen vogels zijn onder andere roodborsten, mussen, vinken,
groenlingen, zwartkoppen, barmsijs, grijze gors enz. Inmiddels is een
aantal vogels na onderzoek in opdracht van het Openbaar Ministerie
vrijgelaten. De overige zijn tijdelijk ondergebracht bij een
opvangadres. De eigenaar is inmiddels gehoord. Tegen hem wordt proces
verbaal opgemaakt.

De medewerker van de milieupolitie had de volià¨re tijdens de
surveillance ontdekt. In de EU-lidstaten voorkomende vogels zijn in
principe beschermd. In Nederland is dit geregeld in de Flora-en
faunawet. Overtredingen van de Flora-en faunawet zijn economische
delicten, sommige feiten zijn misdrijven.
Door middel van een vaste pootring kan iemand die de vogels onder zich
heeft, aantonen dat de vogel in gevangenschap is gekweekt en derhalve
niet beschermd is. Vogels die uit het wild gevangen zijn en waarvan
deskundigen zien dat ze nog niet lang in een volià¨re leven, worden
vrijgelaten omdat deze vogels zich goed kunnen redden in de natuur.

Bron: Politie Hollands Midden

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular