De bescherming van mensen die met bestrijdingsmiddelen moeten werken in agrarische sector, is onder de maat. Dit blijkt uit een peiling naar de praktijk op de werkvloer door FNV Bondgenoten. Op papier lijkt veel geregeld, maar in de praktijk worden veiligheidsvoorschriften niet goed nageleefd. Soms door onwil van bazen, die mondkapjes in het zicht van klanten ontmoedigen, of geen handschoenen willen kopen. Maar vaker door gebrek aan kennis van de regels en de gebruikte stoffen bij zowel werkgevers als werknemers.

In de agrarische sector werken verder veel buitenlanders die de etiketten en voorschiften niet kunnen lezen en vaak half worden geïnstrueerd. Het personeel betaalt de prijs. Op de korte termijn met huidirritaties, oogkwalen en ademhalingsproblemen. Op de lange termijn met mogelijk ernstiger klachten. Daarom dringt de bond aan op meer informatie en openheid over de gebruikte middelen.

In ruim 80% van de onderzochte bedrijven zijn voldoende beschermingsmiddelen aanwezig, maar die worden onvoldoende gebruikt. Uit het onderzoek blijkt dat dat gebruik in 41% van de gevallen ook niet wordt gecontroleerd. Slechts 39% van de ondervraagden gebruikt ademhalingsbescherming, 76% gebruikt handschoenen. Voorlichting over het hoe en waarom van beschermingsmiddelen kreeg 25% wel, 32% soms, 18% zelden en 23% nooit. Gewasbewerkers zoals oogsters en snoeiers dragen minder beschermingsmiddelen dan hun collega's die het spuitwerk verrichten. Het komt ook voor dat zij in ruimtes werken terwijl er wordt gespoten. Zij hebben dan ook meer klachten.

FNV Bondgenoten hield de peiling onder 1437 werknemers van hoveniersbedrijven, in de glastuinbouw en in het onderhoud van greens (golfbanen). Een representatieve doorsnede van de 200 duizend werknemers, 52 % spuiters en 48 % bewerkers, stuurde de enquàªte op naar de bond.

De vakbond is geschrokken van de resultaten van haar eerste grote onderzoek onder werknemers en start een project over dit thema. In de huidige CAO-onderhandelingen wil FNV Bondgenoten ook afspraken maken over naleving het gebruik van beschermingsmidden en informatie over bestrijdingsmiddelen. Bovendien moet die informatie in meerdere talen beschikbaar zijn. FNV Bondgenoten vindt verder dat de Arbeidsinspectie nog strenger moet toezien op de sector. De Arboconvenanten dienen wellicht inspectie en aanscherping. Bovenal moet het personeel worden bijgespijkerd over bestrijdings- en beschermingsmiddelen, zodat gevaarlijke situaties kunnen worden voorkomen. Door het hele land start de bond een reeks informatie- en discussiebijeenkomsten, waarvan de eersten komende maand plaatsvinden in Aalsmeer, Drachten en Heerhugowaard.

bron:FNV Bondgenoten