(Persbericht) PERSVERKLARING
Delft, 19 oktober 2010

Molenaar & Van Winden architecten en WAM architecten zijn de ontwerpers en auteursrechthebbenden van het Inntel hotel ontwerp. Zij hebben de door Soeters genoemde schets nooit eerder gezien. Soeters‘˜ beschuldigingen zijn dus ongegrond.

Ontwerpers Inntel hotel
Molenaar & Van Winden architecten en nadien vanwege de overname van het project - WAM architecten hebben het ontwerp van het Inntel hotel gemaakt. De auteursrechten liggen dan ook bij deze twee bureaus. De auteursrechtenvermelding in de illustratieverantwoording van het boek Fusion (pagina‘˜s 88 en 89) is dus volledig en correct.

Stedenbouwkundige randvoorwaarden
Soeters is de stedenbouwkundige van het plan Inverdan. In die hoedanigheid heeft Soeters in het beeldkwaliteitsplan de randvoorwaarden voor de verschillende gebouwen - waaronder het Inntel hotel - opgesteld. Soeters heeft echter geen auteursrechtelijke bijdrage geleverd, laat staan het hotel ontworpen.

Geen schets
Noch de architecten Molenaar & Van Winden, noch hun ontwerpteam hebben de door Soeters genoemde schets ooit eerder gezien. Ook opdrachtgever Michel Geurts heeft die schets niet gezien, zoals hij zelf schriftelijk heeft bevestigd.

Uit de lucht vallen
De opdracht tot het ontwerpen van het hotel is al bijna vijf jaar geleden verstrekt. Soeters was er als stedenbouwkundige en supervisor vanaf het begin tot de oplevering en ingebruikname - afgelopen maart 2010 - bij betrokken. In die tijd heeft de heer Soeters nooit aan de bel getrokken. Zijn beschuldigingen komen dan ook uit de lucht vallen.

Het boek Fusion
Het essay Fusion gaat overigens niet over Wilfried van Winden, WAM architecten, noch het Inntel hotel. Het ontstijgt welke architect of welk gebouw dan ook en bevat een maatschappelijk, politiek en architectonisch betoog over wat Fusion is: een strategie om de diversiteit in onze samenleving met open geest tegemoet te treden. In het boek zijn allerlei gebouwen ter illustratie opgenomen, waaronder overigens ook twee van Soeters
zelf (Helicon gebouw en Circus Zandvoort).

Noot voor de redactie
Voor meer informatie Claire Beke Communicatie in Cultuur-.
T: 010 4250344
E: [email protected]