Amsterdam, 19 november 2004 - De rechtbank Amsterdam heeft beslist dat
zeven verdachten in de zaak Van Gogh gebruik mogen maken van de
televisie - voor kennisneming van de zenders Nederland 1, 2 en 3 - en
Nederlandse kranten en Nederlandse tijdschriften.
De verdachten mogen geen gebruik maken van radio. De rechtbank is van
oordeel dat er rekening mee moet worden gehouden dat ongebreidelde
kennisname van kranten, tijdschriften en televisie- en
radiouitzendingen risico's voor het onderzoek meebrengt, welke niet
zijn te overzien.

Bron: Gerechtelijke organisatie