Selecteer een pagina

In de loop van de zomer neemt het kabinet
een beslissing over een eventuele verlenging van de Nederlandse
deelname aan de operatie in Afghanistan. Dat zei minister Verhagen
van Buitenlandse Zaken vandaag tijdens een algemeen overleg van de
vaste commissies voor Defensie, Buitenlandse Zaken en
Ontwikkelingssamenwerking.

De drie bewindslieden zijn het volstrekt
eens dat de NAVO nog geruime tijd aanwezig zal zijn in het land.
"Op Cyprus zitten we al dertig jaar, in Bosnië vijftien. We
zijn pas sinds 2001 in Afghanistan. Het is ondenkbaar dat we daar
nu al weggaan als internationale gemeenschap. Hoe en op welke wijze
Nederland daarbij betrokkenheid toont, moeten we nog bekijken. Het
is echter wel zaak dat tijdig te doen, nu ons mandaat op 1 augustus
2008 afloopt", aldus Verhagen.

Een aantal Kamerleden vreest dat een
verlenging van de operatie in Afghanistan tot grote personele en
materiele problemen leidt. Minister Van Middelkoop stelde daarop
dat er op dit moment geen grote zorgen zijn op dat gebied. "Alle
zaken waartegen we aanlopen, zijn of door ons of binnen ISAF op te
lossen."

De bewindsman constateerde dat de missie
van de Task Force Uruzgan al binnen een jaar goede vorderingen
heeft gemaakt. "Velen vreesden voor een vechtmissie, maar daar is
gelukkig geen sprake van. De Nederlandse militairen kunnen relatief
ongehinderd patrouilleren en hun opbouwwerkzaamheden verrichten. We
proberen op die manier de Taliban irrelevant te maken."

Van Middelkoop onderstreepte dat er geen
sprake is van een gewijzigd optreden, zoals door sommige fracties
werd gesuggereerd. "Overigens heb ik ook meteen gesteld dat er geen
Dutch approach (Nederlandse benadering van de bevolking) bestaat.
Alle landen werken onder dezelfde regels van ISAF. De tactiek kan
echter wel per provincie verschillen."

bron:MinDef