Het kabinet verwacht dat het finale besluit over de toekomst van de kerncentrale in Borssele eind dit jaar valt. Eerst moet nog meer onderzoek worden gedaan naar de consequenties van sluiting in 2013 dan wel het langer openhouden van de centrale. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer waarmee de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft ingestemd. 

De komende maanden zijn om aanvullende gesprekken te voeren met de eigenaar van Borssele (EPZ) en de aandeelhouders (Delta en Essent) over welke extra inspanningen zij voor duurzame energie willen leveren, mocht de centrale langer openblijven. Het kabinet zal verder onderzoeken hoe in dit dossier meer werk gemaakt kan worden van duurzame energie, in samenhang met het Energierapport dat binnenkort verschijnt. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan extra investeringen in energieonderzoek; extra inspanningen op het gebied van Research & Development en extra inspanningen om eerder tot CO2-arme stroom te komen. Bovendien wil het kabinet een analyse hebben van de maatschappelijke kosten en baten bij sluiting dan wel langer openhouden in 2013. Daarbij wordt gekeken naar ongevalsrisico, radioactief afval, proliferatie, terrorisme en CO2-uitstoot. 
 
Naast de brief met daarin het voorstel om meer onderzoek te doen, stuurt het kabinet uitgebreide documentatie naar de Tweede Kamer. Dit omvat een notitie over de bedrijfsduur van de centrale en welke aspecten daarbij van invloed zijn, het rapport 'Ontwikkelingen met betrekking tot eindverwerking van gebruikte splijtstof' van de Nuclear Research Group en de verkenning 'De kern van de discussie' van Jan Paul van Soest. De juridische adviezen die het kabinet heeft ingewonnen, maakt het kabinet nog niet openbaar. De Tweede Kamer heeft daarom verzocht in het overleg met staatssecretaris Van Geel op 24 februari 2005, maar het inwilligen van dit verzoek zou de juridische positie van de Staat kunnen schaden. 
 
Omdat het kabinet de vernieuwing van de Kernenergiewet niet wil vertragen, zal de nieuwe Kernenergiewet aankomende zomer aan de Raad van State en vervolgens aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. Indien de discussie over Borssele dit najaar leidt tot het onverkort vasthouden aan sluiting van de kerncentrale in 2013, zal het wetsvoorstel op dit punt worden aangevuld. 

bron:RVD