Het besluit- en vertrekmoratorium voor asielzoekers uit Ivoorkust zal worden verlengd tot 27 november 2005. Het kabinet heeft ingestemd met het voorstel daartoe van minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie. Voor geheel Ivoorkust geldt een besluit- en vertrekmoratorium dat op 27 mei 2005 eindigt. Verlenging van een besluitmoratorium geeft een wettelijke basis de beslistermijn voor individuele asielzaken die tot nu toe zijn ingediend en nog worden ingediend te verlengen met à©à©n jaar. Vluchtelingen uit Ivoorkust hoeven dus niet weg, zullen niet worden uitgezet, maar mogen ook niet blijven. Aan hen zal gedurende het vertrekmoratorium wel opvang worden geboden.  

In het in april jl. verschenen ambtsbericht over Ivoorkust van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gesproken over ernstige mensenrechtenschendingen die in het hele land plaatsvinden. In Noord-Ivoorkust is noch sprake van een centraal gezag noch van een functionerend overheidsbestuur. Van enige bescherming van personen of goederen door reguliere militairen of ordediensten is geen sprake. Daarnaast zijn er in het westen van Ivoorkust etnische spanningen en conflicten, waarbij geregeld doden vallen.  
 
Het aanvullende ambtsbericht van 3 mei 2005 meldt dat het akkoord van Pretoria gezien wordt als een doorbraak in de impasse die het conflict in Ivoorkust kenmerkt. Gezien het feit dat daarmee uitzicht bestaat op het verbeteren van de veiligheidssituatie in dit land, is een verlenging van het besluitmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Ivoorkust noodzakelijk
 
bron:RVD