De rechtbank heeft een besluit van B&W van de gemeente Wymbritseradiel voor de aanleg van een randweg om Heeg vernietigd. Door de aanleg van de randweg door de Van Ommenpolder wordt het leefgebied van de waterspitsmuis aangetast. Deze muis is een beschermde diersoort als bedoeld in de Flora- en faunawet.

De rechtbank is van oordeel dat de gemeente onvoldoende heeft aangetoond dat de randweg een groot openbaar belang dient. De gemeente heeft ook onvoldoende gezocht naar alternatieve oplossingen voor de gestelde verkeersproblemen en de problemen die men voor het toerisme voorziet. De rechtbank acht het (verkeerskundig) onderzoek van verweerder op deze punten dan ook niet overtuigend.

 

Bron: Rechtbank Leeuwarden