Na maanden van voorbereiding is de voorlopige versie van de Algemene Maatregel van Bestuur, het Besluit vaste boekenprijs, nu openbaar. Zowel het besluit als de nota van toelichting op dit besluit, zijn in te zien op de website van het Commissariaat voor de Media.

De Wet op de vaste boekenprijs geldt sinds 1 januari van dit jaar. De kortingsmogelijkheden, bijzondere prijzen en boekenclubprijzen worden uitgewerkt in het Besluit vaste boekenprijs. Het besluit is nu zover in de formele procedure gevorderd dat het onder voorbehoud openbaar kan worden gemaakt. Het voorbehoud heeft betrekking op de mogelijkheid dat de Tweede of Eerste Kamer wil dat bepaalde onderwerpen alsnog bij wet geregeld worden. In dat geval treedt het besluit niet in werking. Het besluit vaste boekenprijs en de nota van toelichting vindt u onder het kopje vaste boekenprijs/wet en regelgeving op de website www.cvdm.nl.

Naar verwachting zal het besluit in juli van dit jaar formeel in werking treden. Op dat moment vervalt de tijdelijke beleidslijn van het Commissariaat. De precieze datum van inwerkingtreding wordt nog bekend gemaakt. Zodra het besluit in werking treedt, publiceert het Commissariaat voor de Media een brochure waarin de oude regels uit de reglementen handelsverkeer voor boeken en muziekuitgaven overzichtelijk worden vergeleken met de nieuwe regels uit het besluit. Iedere uitgever en verkoper van boeken en bladmuziekuitgaven krijgt een exemplaar van deze brochure.

In de maand juli zal het Commissariaat tijdens enkele voorlichtingsbijeenkomsten voor uitgevers en verkopers een nadere toelichting geven op de nieuwe regelingen rond de vaste boekenprijs.
 
bron:CvdM