(Persbericht) PERSBERICHT

Lancering tijdens vakbeurs Zorg & ICT
Automatiseren en bezuinigen: Calco-IT presenteert MasterClass voor zorgsector.

AMERSFOORT, 9 maart 2011 - Tijdens de vakbeurs Zorg & ICT, van 16 t/m 18 maart 2011, lanceert IT-detacheerder Calco-IT de MasterClass voor zorgorganisaties, waarbij Calco-IT kandidaten voor de zorginstellingen werft, opleidt, plaatst en begeleidt, tot zij in dienst treden bij de zorginstelling. "De zorgsector staat door bezuinigingen voor grote ICT-uitdagingen. Calco MasterClass kandidaten vervangen dure externe krachten en vangen natuurlijke uitstroom op zodat de continuïteit van projecten niet in gevaar komt", aldus Franca Krijnsen, accountmanager bij Calco-IT.

Calco MasterClass en de zorg
In de Calco MasterClass leidt Calco-IT afgestudeerde HBO- en WO-kandidaten op tot in specifieke ICT-vakgebieden gespecialiseerde young professionals. Krijnsen: "Na een toelatingstest en uitgebreide screening van kennis, vaardigheden en competenties volgen de kandidaten, in de leeftijd van 18 tot 30 jaar, een inhouse opleiding en training van twee maanden. Alle kandidaten worden in de basis opgeleid tot uistekende generalisten, daarnaast kiezen zij een specialisatie. Calco MasterClass kandidaten die affiniteit met de zorgsector hebben, kunnen zich onder andere specialiseren in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)." Na afronding van de MasterClass wordt de kandidaat geplaatst bij de zorginstelling en gedurende twee jaar intensief door Calco-IT fieldmanagers begeleid. Daarna kan de zorginstelling de kandidaat in vaste dienst nemen, zonder kosten voor de overname te maken.

Automatiseren en bezuinigen
De door de overheid opgelegde bezuinigingen plaatsen de zorgsector voor de uitdaging om hetzelfde, of zelfs meer werk uit te voeren met minder mensen en minder middelen. Dat geldt ook voor bestaande en toekomstige automatiseringsprojecten, die wel gewoon doorgang moeten vinden. "Dit zal tijdens Zorg & ICT à©à©n van de meest besproken onderwerpen zijn", aldus Franca Krijnsen. "Wij willen hier laten zien dat het voor zorginstellingen mogelijk is om snel geschikte medewerkers te vinden zonder veel tijd en geld te investeren in grote, tijdrovende wervingscampagnes."

Over Zorg & ICT
Op de vakbeurs Zorg & ICT in de Jaarbeurs te Utrecht komen ieder jaar de IT-beslissers van onder andere ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, apotheken, zorgverzekeraars en de overheid bij elkaar om kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van innovatie en ICT in de Nederlandse zorgsector. Franca Krijnsen: "Calco-IT neemt deel aan deze vakbeurs om twee redenen: enerzijds horen we graag van bezoekers - die allen kennis hebben van een specifiek vakgebied in de zorgsector - wat hun ICT-vragen van 2011 zijn. We gaan op de beursvloer van Zorg & ICT graag een open dialoog met hen aan om in te schatten op welke punten wij onze dienstverlening nog beter op de behoeften van potentiële opdrachtgevers kunnen afstemmen. Anderzijds brengen wij onze ICT-kennis en -kunde naar de beurs."

Noot voor de redactie
Calco-IT is tijdens Zorg & ICT te vinden in Hal 9, stand D070. Neem voor meer informatie en perskaarten contact op met Franca Krijnsen, telefoonnummer 06-50513842. Meer informatie over Zorg & ICT vindt u op www.zorg-en-ict.nl. Meer informatie over Calco-IT vindt u op www.calco-it.nl. Voor overige inlichtingen neemt u contact op met Hyperz PR, via [email protected] of bel 0345-505845/06-20032389.