De drie Amsterdamse woningcorporaties De
Key, de Algemene Woningbouwvereniging (AWV) en Het Oosten zetten de
gesprekken over fusering stop. De bestuurder van De Key, Jaap van
Gelder, geeft aan niet verder te gaan met de gesprekken vanwege
onvoldoende draagvlak in zijn organisatie. De AWV en Het Oosten
gaan wel verder met besprekingen om samen een nieuwe organisatie te
vormen. Dat melden de drie corporaties.

De bestuurder van De Key geeft aan nog
steeds achter de beoogde doelstellingen te staan. Alleen moeten
deze doelstellingen voor De Key op een andere wijze worden
gerealiseerd. Hij benadrukt dat bestaande samenwerkingsverbanden
wel blijven bestaan.

“Onze intentie was de krachten van
drie corporaties te bundelen tot een nieuwe woningcorporatie. We
blijven van mening dat we gezamenlijk beter in staat zijn de
kwaliteit van wonen en leven in de Amsterdamse buurten te
verbeteren, dan elk apart” aldus Frank Bijdendijk van Het
Oosten, die het zeer spijtig vindt dat De Key zich heeft
teruggetrokken.

Het Oosten en de AWV hebben nog steeds
plannen om samen een nieuwe organisatie te vormen die in staat is
een vooraanstaande rol in Amsterdam te spelen. Volgens Gerard
Anderiesen van de AWV blijft schaalvergroting nodig om kleinschalig
in de Amsterdamse buurten te kunnen werken.

bron:AEDES