De besprekingen van de fractievoorzitters
van CDA, PvdA en ChristenUnie, onder leiding van informateur
Wijffels, over een conceptcoalitieakkoord zijn vrijwel afgerond,
aldus de woordvoerder van de informateur.

De tekst wordt op vrijdag 2 februari en in
het daaropvolgende weekeinde verder uitgewerkt. Daarna zal het
concept op maandagmiddag 5 februari ter bespreking aan de drie
fracties worden voorgelegd.

Het ligt in het voornemen om de tekst van
het akkoord na de instemming van de drie fracties aan de
voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer te sturen, aldus de
woordvoerder. Tegelijkertijd zal de tekst dan worden
gepubliceerd.

bron:RVD