(Persbericht) Alle digitale parkeervergunningen al ruim à©à©n jaar met Permit® geintegreerd

Met groot succes zijn de burgers van de gemeente Vlaardingen nu een jaar in staat geweest om gebruik te maken van het digitaal loket voor het aanvragen of wijzigen van vergunningen en ontheffingen. De komende periode wordt er verder ontwikkeld en is het mogelijk om meerdere functies gestandaardiseerd uit te voeren Het digitale loket voor vergunningen is voor de burgers bekend als ´MijnLoket‘˜. De inwoners van de gemeente zien via ´Mijnloket‘˜ of er aanspraak op een vergunning kan worden gemaakt. Permit het standaard parkeervergunningensysteem- van Desyde is gekoppeld aan ´MijnLoket‘˜ en hierdoor zijn de inwoners van Vlaardingen in staat om alle beschikbare en aangevraagde parkeervergunningen te zien en online aan te schaffen.
´MijnLoket‘˜ maakt het mogelijk door het invoeren van kentekengegevens te zien of een vergunning kan worden aangevraagd of gewijzigd. Er wordt -real-time- een check uitgevoerd op de gegevens van de Rijksdienst voor Wegverkeer, het RDW. Hierdoor kan men direct controleren of de betreffende auto wel in het bezit is van de inwoner die de aanvraag doet. Na deze check is het mogelijk om de aanvraag meteen te verwerken in Permit. Dit betekent dus dat de burger vanuit huis veilig en snel met ´MijnLoket‘˜ de vergunning kan aanvragen en betalen.
Permit handelt alle aanvragen, wijzigingen en beeindigingen af en de inwoners van Vlaardingen kunnen door gebruik te maken van ´MijnLoket‘˜ zien wat de status van hun handeling is. Veranderingen door de gemeenteraad in het parkeerbeleid wordt verwerkt in de backoffice van Permit en het dynamische frontend van Exxellence past zich volledig automatisch aan voor de juiste bevraging, hierdoor zijn er geen wijzigingen meer nodig in mid- en frontoffice. Een nieuwe vergunningstype wordt, na configuratie in de backoffice, direct bruikbaar in het e-loket.

Het gebruik en behoefte neemt op dit moment alleen maar toe. Met het KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten (KING) werkt Exxellence en Desyde nu samen met andere partijen en gemeenten om te komen tot een volledig selfservice oplossing. De samenwerking met KING en Desyde zorgt bij Gemeente Vlaardingen voor een extra kwaliteitsimpuls, waarvan de burgers van de gemeente profiteren.

à¢â‚¬Å“Desyde is trots dat samen met Exxellence, die het digitale loket heeft ontwikkeld‘˜ en Gemeente Vlaardingen, ´MijnLoket‘˜ zo een succes is. Vlaardingen kenmerkt zich als een zeer innovatieve gemeente die vooral gestandariseerde oplossingen wil realiseren voor zijn inwoners. De uitbreidingen op het digitale loket zijn hier een voorbeeld van. Ook hier bleek dat het dynamische beleid van gemeente en de complexiteit van een correct uit te voeren parkeerbeleid voor alle partijen een pittige klus is geweest.à¢â‚¬