Het moderamen van de Protestantse Kerk in
Nederland(PKN) roept haar gemeenten op om in de zondagse eredienst
op 29 oktober voorbede te doen voor slachtoffers van de brand in
het Detentiecentrum Schiphol-Oost.

Door de brand kwamen een jaar geleden, in
de nacht van 26 op 27 oktober, elf asielzoekers om het leven en
raakten vijftien anderen ernstig gewond. Gedetineerden die het
drama voor zich zagen voltrekken, raakten daardoor
getraumatiseerd.

Het moderamen roept op tot gebed ter
nagedachtenis aan de overledenen bij de brand in Detentiecentrum
Schiphol-Oost en ter ondersteuning van nabestaanden en andere
getroffenen. De asielzoekers om wie het gaat, werden in het
detentiecentrum gevangen

gehouden totdat ze zouden worden
uitgewezen. Ze zaten geen straf uit, maar zaten vast omdat ze niet
in het bezit waren van een geldige verblijfsvergunning.

Een vertegenwoordigster van Kerkinactie
was afgelopen nacht aanwezig tijdens de nachtwake bij het
Detentiecentrum Schiphol-Oost. Zij riep de aanwezigen ertoe op om
waakzaam te zijn: bedacht op het kwaad. Maar om tegelijkertijd het
goede niet uit het oog te verliezen: 'Waakzaam zijn, alert zijn,
voor het duister, maar zeker ook alert zijn op het licht, hoe klein
dan ook, zodat altijd de hoop en het goede sterker zal zijn dan het
kwaad'.

bron:Kerkinactie