De Europese Grondwet bevat naar de mening van het VNG-bestuur veel positieve ontwikkelingen voor decentrale overheden. In de ledenbrief die op 9 mei, de Dag Van Europa, bij alle gemeenten is gearriveerd wordt onder meer gewezen op de erkenning van lokaal en regionaal bestuur in Europese Grondwet, op de bredere inspraakmogelijkheden, het subsidiariteitsbeginsel en de uitbreiding van de bevoegdheden van het Comità© van de Regios.

In deze ledenbrief komen ook alle VNG-activiteiten rond Europa aan bod nu de nieuwe Directie Europa/Internationaal (EUI) bij de VNG aan het werk is gegaan.
Overigens heeft het Congres en Studiecentrum VNG inmiddels moeten besluiten de drie in de ledenbrief genoemde regionale informatiebijeenkomsten over de Europese Grondwet, die deze maand zouden worden gehouden in Zwolle, Eindhoven en Rotterdam, niet te laten doorgaan wegens te geringe belangstelling.

bron:VNG