Met een wijziging van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit krijgt de Inspectie Verkeer en Waterstaat vanaf 1 juni de mogelijkheid om bestuurlijke boetes uit te delen. Deze wetswijziging maakt het mogelijk om bij overtredingen zonder tussenkomst van de rechter overtreders in de transportsector een boete op te leggen.

Bij het goederen- en personenvervoer over de weg blijft een te korte aaneengesloten rusttijd en een te lange ononderbroken rijtijd een voortdurend punt van aandacht. De inspectie vindt de veiligheidsrisico's die bij overtreding kunnen ontstaan te groot en controleert daarom regelmatig. Vanaf 1 juni kan de inspectie sneller en effectiever handhaven.

Door het opnemen van de bestuurlijke boete in de
Arbeidstijdenwet is het niet meer nodig om bij lichte overtredingen een beroep te doen op de schaarse capaciteit bij de rechterlijke macht. Voor veel van de overtredingen die nu bestuurlijk beboetbaar worden is het strafrecht bovendien een te zwaar middel. De afhandeling gebeurt rechtstreeks door het bureau Bestuurlijke Boete van de inspectie en niet meer door tussenkomst van het Openbaar Ministerie. Hierop bestaan drie uitzonderingen: Na een keer recidive; wanneer de verkeersveiligheid ernstig in gevaar is gebracht of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de verkeersveiligheid ernstig in gevaar is gebracht; wanneer na een controle opnieuw niet is voldaan aan de opgelegde rijsttijd.

Naast de Inspectie Verkeer en Waterstaat zijn ook de Arbeidsinspectie, de Koninklijke Marechaussee en de politie (KLPD) aangewezen als toezichthouder voor deze wet.

bron:OM