Het Centraal Betaalkantoor Defensie (CBD) start in 2008 met 120 functies in Kerkrade. Dit is de invulling van het besluit dat staatssecretaris Cees van der Knaap in juni van dit jaar aankondigde. Op de huidige betaalkantoorlocaties blijven tot 2012 steunpunten bestaan.

Verdergaande digitalisering van de processen maakt het steeds minder noodzakelijk om dicht bij de klant te zitten. De organisatie van het CBD zal vanaf januari 2008 bestaan uit het CBD Kerkrade en steunpunten in Den Haag, Den Helder, Emmen, Utrecht en Woensdrecht. Op dit moment wordt onderzocht of de Defensie Fiscale -en Douane Eenheid meeverhuist naar Limburg, achterblijft als steunpunt in Den Haag of wordt ondergebracht bij de Defensie Materieel Organisatie.

De verplaatsing naar Kerkrade hangt nauw samen met de overschakeling op het nieuwe bedrijfsvoeringsysteem van Defensie. De invoering van de eerste fase daarvan, het financiële administratiesysteem, is een randvoorwaarde voor de start van het CBD in Kerkrade. Naar verwacht zal het gehele systeem in 2012 operationeel zijn. Daarna gaat een aanzienlijk deel van de werkzaamheden van de steunpunten over naar Kerkrade.

bron:MinDef