Het tweede onderzoek van KerkinActie naar
de financiële hulpverlening door de diaconieën is vandaag
gepresenteerd door Jan-Gerd Heetderks, synodevoorzitter van de
Protestantse Kerk in Nederland. Gevraagd naar de problemen waar de
diaconieën tegen aanlopen blijkt dat ruim een kwart te maken
heeft met het ingewikkelde woud van regels en formulieren. De
knelpunten die met bureaucratie, ingewikkelde formulieren en
onbekende regelgeving te maken hebben bezetten plaatsen 3, 4 en 5
op de ranglijst.

Dat was in 2004 respectievelijk plaats 10,
6 en 9. Bovendien valt het de diaconieën op dat steeds meer
mensen, (van 9 naar 22) last hebben van schaamte en angst voor
instanties. Armoedeproblemen komen in veruit de meeste gevallen
voort uit een langdurig laag inkomen (46) of schuldenproblematiek
(44).

In het onderzoek in 2006 is voor het eerst
expliciet gevraagd naar de groep 'psychisch kwetsbare mensen'.
Het blijkt dat deze categorie bijna evenvaak in de financiële
problemen komt als de groep ouderen. Gecombineerd met de hierboven
aangegeven knelpunten van formulieren en bureaucratie verdient de
groep mensen van wie de psychische weerbaarheid toch al niet zo
groot is extra zorg en aandacht in het armoedebeleid.

Synodevoorzitter Jan-Gerd Heetderks: "De
resultaten van het onderzoek kunnen worden gezien als een
belangrijk signaal aan overheid en samenleving dat een beter
armoedebeleid nodig is. Steeds meer mensen doen een beroep op de
diaconieën en per hulpvraag is er meer geld mee gemoeid.
Steeds meer mensen lopen vast in de bureaucratie. De sterke
betrokkenheid van diaconieën bij de armoedeproblematiek is een
aanklacht tegen het functioneren van de sociale rechtstaat. Wij
roepen alle partijen op om de oorzaken van armoede aan te
pakken."

Bron: KerkinActie