Het Rode Kruis Ziekenhuis en huisartsen in de regio Kennemerland worden de komende maanden via het internetportaal voor Veilige Communicatie in de Zorg (Vecozo) aangesloten op Izemail. Volgens Christine Karman, CEO van Izecom, kan de zorgsector op deze manier meerdere vliegen in à©à©n klap slaan. Ze verwacht kostenverlaging op ICT-gebied, betere onderlinge communicatie, meer flexibiliteit en verhoging van zorgkwaliteit.

Digitale communicatie tussen ziekenhuizen en huisartsen is op dit moment meestal duur en weinig flexibel. Communicatie in twee richtingen is niet toegestaan en beperkt de communicatie zich tot een klein aantal berichttypen. Met Izemail is dat anders. 'Door koppeling van Izemail aan het Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) enerzijds en Huisarts Informatie Systeem(HIS) anderzijds kan wel volledig automatische informatie-uitwisseling via e-mail worden gerealiseerd', aldus Karman.

Certificaathouders (momenteel ongeveer 29 duizend) kunnen zich overigens via het Vecozo-internetportaal identificeren en vervolgens op een zo veilige en betrouwbare wijze met elkaar communiceren, zo verzekert Ron Verschuren, business manager van Vecozo.

Bron: Vecozo, Izecom