De gezondheid van zwemmers in open water wordt beter beschermd door de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn die zaterdag 4 maart van kracht is geworden. Niet alleen moeten de strengere regels van deze richtlijn ervoor zorgen dat het zwemwater schoner wordt, ook de informatievoorziening aan zwemmers wordt verbeterd. Zo worden in de buurt van zwemwater borden geplaatst met daarop de kwaliteit van het water. Nederland is erg tevreden met de nieuwe richtlijn, omdat deze een betere gezondheidsbescherming van de zwemmer waarborgt en een moderner en ambitieuzer waterbeheer vastlegt dan de verouderde zwemwaterrichtlijn uit 1976, die nu wordt vervangen.

Volgens deze nieuwe richtlijn voldoet in Nederland zo’n acht procent van het zwemwater in binnenwateren niet aan de nieuwe, strengere normen. Voor zwemwater aan de kust geldt dit voor circa één procent van de locaties. Nederland heeft tot uiterlijk 2015 de tijd om de zwemwaterkwaliteit naar het verplichte kwaliteitsniveau te brengen. Voor iedere locatie die niet voldoet aan de normen van de nieuwe richtlijn bestaat de keus om maatregelen te nemen of, als deze maatregelen te duur zijn, de locatie te sluiten. Voor iedere locatie moet worden gezocht naar de oorzaken van de verontreiniging en maatregelen om de kwaliteit te verbeteren. Nederland krijgt vijf jaar om deze informatie voor alle locaties te verzamelen. Er zijn verschillende maatregelen die genomen kunnen worden, zoals het aanpakken van riooloverstorten, het verbeteren van de zuivering van afvalwaterzuiveringsinstallaties en het lozingenverbod voor de recreatievaart.
In de nieuwe richtlijn is ervoor is gekozen de zwemwaterkwaliteit vast te stellen aan de hand van slechts twee bacteriën: intestinale enterokokken en escherichia coli (E.coli). Dit is een forse vereenvoudiging ten opzichte van de huidige richtlijn uit 1976, waarin 19 verouderde parameters moesten worden gemeten. Volgens de Nederlandse Gezondheidsraad geven de nieuwe twee bacteriën voldoende houvast om het risico voor de gezondheid vast te stellen.
De informatievoorziening aan de zwemmer wordt met de richtlijn aanzienlijk verbeterd. In de omgeving van zwemwater komen borden waarop de zwemwaterkwaliteit wordt aangegeven. Ook wordt de zwemmer gewaarschuwd bij kortdurende verontreiniging. Daarnaast wordt de zwemwaterkwaliteit bekend gemaakt op internet. Tenslotte start de Europese Commissie met het uitwerken van een eenduidig informatiesysteem waardoor de borden in heel Europa binnen een aantal jaren hetzelfde zullen zijn. Met deze informatie kan de zwemmer een weloverwogen keus maken waar en wanneer te zwemmen in Europa.
bron:VenWV