Werknemers kunnen straks beter worden
geïnformeerd over financiële producten rondom hun
pensioen. Aanbieders mogen dan aangeven dat hun product goed past
bij de persoonlijke pensioensituatie. Dit staat in een voorstel van
minister Donner (SZW) waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Het
kabinet reageert hiermee op twee adviezen over aanvullende
pensioenen. Bij de aanpassing van de regels waarborgt het kabinet
een gelijk speelveld voor alle aanbieders van deze aanvullende
producten.

Algemene pensioeninstelling

Naast de pensioenfondsen en verzekeraars
kunnen straks ook algemene pensioeninstellingen (API's) een
aanvullende pensioenregeling uitvoeren.

Het kabinet introduceert hiermee een
pensioeninstelling die kan concurreren op de Europese
pensioenmarkt. Een API kan door iedereen worden opgericht.

Verplichte deelname

Werkgevers en werknemers blijven verplicht
deel te nemen aan het pensioenfonds van hun bedrijfstak.

Na de introductie van de API bekijkt het
kabinet of er aanleiding is dit te heroverwegen.

Bron:SZW