Voor gehandicapten moet binnen een straal van 15 kilometer een toegankelijk station zijn. Dat wil minister Peijs (VenW). Verder gaan ProRail en NS uit van een lagere perronhoogte. De plannen kosten 45 miljoen euro extra. Dit staat in het Implementatieplan Toegankelijkheid Spoor, dat minister Peijs aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In dit plan staan de maatregelen die ProRail en NS gaan uitvoeren om het spoor toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden en mensen in een rolstoel.

Veel maatregelen zijn binnen enkele jaren op alle stations uit te voeren, zoals:
routes zonder obstakels van het voorplein tot de trein;
blindegeleidelijnen;
passende auditieve en visuele informatie, zowel vóór de reis als op het station en in de trein;
toiletten en wachtruimten die zelfstandig toegankelijk zijn;
service- en alarmzuilen.
Aanpassen perrons
Andere maatregelen kosten meer tijd, zoals het aanpassen van de perrons en het bouwen van liften. In 2030 zijn 270 van de 363 stations toegankelijk met aangepaste perrons. De andere stations komen daarna aan de beurt, tijdens regulier onderhoud.

De perronhoogte wordt 76 centimeter. Mensen in een rolstoel kunnen dan zelfstandig in en uit de trein komen. De hoogte wordt aangepast als de nieuwe treinen met lage vloer er zijn.

Kosten
Het infrastructuurdeel van het implementatieplan kost naar schatting 450 miljoen euro. Dit is 45 miljoen euro hoger dan in het eerdere Stappenplan.

De extra kosten komen onder meer door de keuze voor een toegankelijk station binnen een straal van 15 kilometer. In de oorspronkelijke plannen was dat 30 kilometer.

Bron:VenW