Er komen nieuwe regels voor de verstrekking van dure geneesmiddelen en geneesmiddelen voor zeldzame ziekten, de zogenoemde weesgeneesmiddelen.

Dit schrijft minister Hoogervorst vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding waren de signalen van ziekenhuizen en patiëntenverenigingen dat patiënten soms, om financiële redenen, niet de medicijnen krijgen die ze nodig hebben. Voor de bekostiging van deze middelen bestaat de beleidsregel dure geneesmiddelen. Deze regel blijkt in de praktijk onvoldoende te werken.

De minister gaat de regel daarom op een aantal punten wijzigen. De procedure voor de toelating van nieuwe geneesmiddelen tot de beleidsregel wordt versneld en het vergoedingspercentage komt voor alle ziekenhuizen vast te staan op 80 procent. Daarnaast komt er voor de bekostiging van weesgeneesmiddelen een aparte beleidsmaatregel.

bron:VWS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular