Vanmiddag kan iedere bezoeker aan en medewerker van Beursplein Rivierenland genieten van een gratis ijsje. Deze traktatie is onderdeel van de Ketenprijs die Beursplein Rivierenland onlangs uitgereikt kreeg voor de beste ketensamenwerking op het gebied van werk en inkomen. De ijscokar staat van 14.45 uur tot 16.30 uur op Beursplein Rivierenland, Nieuwe Tielseweg 112a te Tiel.

De ketenprijs
De ketenprijs is in het leven geroepen om de beste samenwerkingsinitiatieven op het gebied van werk en inkomen onder de aandacht te brengen en te belonen. Na een strenge voorselectie ging Beursplein Rivierenland op 16 maart jl. de strijd aan met de andere twee finalisten, Arnhem en Zevenaar. Elke finalist bracht zijn keteninitiatief onder de aandacht van een gezelschap van 150 personen, onder wie staatssecretaris Van Hoof van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Na de presentaties kozen de aanwezigen met een ruime meerderheid voor de ketensamenwerking van Beursplein Rivierenland. De prijs bestond uit een bronzen beeld en de ijsjestraktatie.

Beursplein Rivierenland
De afdeling Werk en inkomen van de gemeente Tiel nam enkele jaren geleden het initiatief om alle organisaties op het gebied van werk, inkomen, zorg, scholing en reïntegratie onder à©à©n dak te brengen. Op dit moment werken op Beursplein Rivierenland achttien publieke en private partijen samen. Deze mix en optelsom van diensten zorgt voor samenhang en afstemming in een keten van dienstverlening op het terrein van arbeidstoeleiding, sociale zekerheid, scholing en ondernemen. De afgelopen jaren heeft Beursplein Rivierenland verschillende keteninitiatieven ontwikkeld zoals een gezamenlijke Internetsite www.beurspleinrivierenland.nl, een maandelijks ketenoverleg, begeleiding startende ondernemers, een gezamenlijke klachtenprocedure. In dit rijtje mag de gezamenlijke benadering van werkgevers in het Bedrijvenloket niet ontbreken. Het Bedrijvenloket is het aanspreekpunt voor werkgevers voor arbeidsmarkt- en personeelsvraagstukken. Dit is vooralsnog uniek in Nederland.

bron:Gemeente Tiel

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular