De Bevelhebber der Koninklijke Marechaussee (BDM), generaal-majoor Minze Beuving, is woensdag 25 mei 2005 op voordracht van de Nederlandse regering gekozen tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het Europese Agentschap voor het Beheer van de Buitengrenzen. Dat gebeurde tijdens de eerste vergadering van de Raad die werd voorgezeten door de Europese Commissie. Tijdens deze vergadering werd generaal-majoor Beuving zonder tegenstemmen aangesteld voor een termijn van twee jaar.  

Het Europese Agentschap voor het Beheer van de Buitengrenzen is formeel op 1 mei 2005 opgericht en zetelt in Warschau. Het heeft tot hoofdtaak de Europese buitengrenzen te beheren. Dit zal gebeuren door het oprichten van expertise centra, gezamenlijke grensbewakingopleidingen, een risico analyse centrum en het coà¶rdineren van gezamenlijke internationale operaties. Het risico analyse centrum zal zich richten op het analyseren van informatie omtrent migratiestromen. Hierdoor kunnen grensbewakingmiddelen effectiever en efficiënter worden ingezet. Het Agentschap zou ook een rol moeten spelen in het coà¶rdineren van de terugkeer van vreemdelingen. De Koninklijke Marechaussee zal, net als de grensbewakingsdiensten van de andere lidstaten, personeel leveren voor de uitvoering van de doelen van het Agentschap.  
 
In de Raad van Bestuur zijn de hoofden van de grensbewakingsdiensten van alle 25 EU-lidstaten vertegenwoordigd. De Raad heeft tot doel namens de Europese Commissie toezicht op het Agentschap te houden en richting te geven aan de ontwikkeling hiervan. Het hoofd van de Hongaarse grensbewakingsdienst Generaal Bendek is als vice-voorzitter van de Raad aangesteld. De Finse Kolonel Laitinnen is gekozen om als eerste directeur het Agentschap op te bouwen.  
 
De benoeming van een Nederlandse voorzitter geeft Nederland de mogelijkheid een aanzienlijke bijdrage aan de opbouw van het Europese grensbewakingapparaat te leveren. Binnen het Schengen gebied zijn de controles aan de binnengrenzen opgeheven. Hierdoor neemt het belang van de grensbewaking aan de buitengrenzen toe. 
 
 
bron:MinDef