In een natuurgebied van Staatsbosbeheer in de buurt van Gorinchem is
een bewoonde beverburcht ontdekt. De bevers zijn waarschijnlijk
afkomstig uit de Biesbosch. De ontdekking van de burcht bevestigt het
succes van de herintroductie van de bever in Nederland. In 1988 zijn in
de Biesbosch de eerste veertig bevers uitgezet die zich nu langzaam
over het rivierengebied verspreiden. 

 
Het was niet toevallig dat juist boswachter Dirk Feij van de Biesbosch
de burcht ontdekte. Feij stond aan de wieg van de herintroductie van de
bevers in 'zijn' Biesbosch. Via zijn netwerk ontving hij regelmatig
signalen over waarnemingen van bevers bij Gorinchem. Feij is op basis
van die signalen op zoek gegaan naar de bevers en vond de burcht. Hij
is er van overtuigd dat het gaat om bevers die vanuit de Biesbosch zijn
uitgezwermd.   
 
Meldingen van bevers die zijn gezien komen steeds vaker voor. Met name
de natuurontwikkeling in de rivieruiterwaarden hebben er voor gezorgd
dat er steeds meer geschikte leefgebieden zijn voor de bever. Een
burcht is echter nog niet vaak gevonden en duidt erop dat de bever ook
echt van plan is om zich te vestigen buiten de gebieden waar hij is
uitgezet. Uiteindelijk moeten de populaties uit de Biesbosch zich gaan
mengen met andere populaties die door herintroductie zijn ontstaan. In
de Millingerwaard bij Nijmegen en de Oostvaardersplassen in Flevoland
zijn bevers uitgezet en populaties ontstaan. En in de buurt van
Roermond zijn enkele bevers uitgezet bij een beverpaartje dat daar via
België was gekomen. Inmiddels zwemmen er zo'n tweehonderd bevers in de
Nederlandse wateren.  
 
Bevers zien  
De kans dat bezoekers spontaan bevers zullen zien is niet groot. Bevers
zijn actief in de schemering en de burchten liggen meestal verscholen
in ruige, ontoegankelijke gebieden.   
Bij het Biesboschcentrum in Dordrecht ligt een afgeschermde bewoonde
burcht waar bezoekers via een raam naar binnen kunnen kijken en vanaf
het Biesbosch Bezoekerscentrum in Drimmelen vertrekken in het voorjaar
speciale beverexcursies. Bij die excursie is de kans wà©l groot dat
bevers worden gezien.  

Bron: Staatsbosbeheer