Op vrijdag 8 april 2005 om 14.30 uur hebben de Belgische, Nederlandse
en Luxemburgse politiediensten een nieuw samenwerkingsverdrag
voorgesteld.

Het verdrag is sinds begin 2005 van kracht in de Benelux en geeft
politieagenten van de drie landen de mogelijkheid om verdachten in het
buitenland te achtervolgen en te arresteren. Bovendien kunnen
Nederlandse, Belgische en Luxemburgse politieagenten voortaan samen
patrouilleren en gezamenlijke controles uitvoeren.

Nieuw is ook dat de politiediensten van de Benelux-landen nu onderling personeel kunnen uitwisselen.

Een eerste gemeenschappelijke controleactie heeft plaatsgevonden op
vrijdag 8 april 2005. Twaalf agenten van de Benelux-landen
controleerden het verkeer op de E40 richting Luik, ter hoogte van Herve.

Samenwerking
In juni 2004 hebben de bevoegde autoriteiten in Luxemburg een nieuw
verdrag inzake politiesamenwerking ondertekend. Het verdrag is een
verruiming van de historische samenwerking tussen de drie landen en
breidt de bevoegdheden van een politieagent in het buitenland gevoelig
uit.

Zo mag een Benelux-agent in elk van de drie Benelux-landen voortaan het
verkeer regelen en identiteitscontroles verrichten. Bovendien kan
hij/zij er verdachten observeren, individuen (vb. regeringsleiders) of
groepen (vb. voetbalsupporters) begeleiden en bepaalde plaatsen
doorzoeken om de openbare orde en de veiligheid te garanderen.

Bevoegdheden
Uiteraard is het optreden van een politieagent in het buitenland aan
bepaalde regels gebonden. Zo moet een agent tijdens een actie in à©à©n
van de Benelux-landen steeds de rechtsregels en procedures van de
gaststaat eerbiedigen. De politieagent moet ook altijd zijn of haar
legitimatiebewijs kunnen voorleggen en legt verantwoording af aan de
bevoegde autoriteiten.

Info, materieel en personeel
Het verdrag vergemakkelijkt ook de uitwisseling van informatie,
materieel en personeel tussen de politiediensten van de drie landen. Zo
kon de Belgische Federale Politie dankzij het verdrag onlangs nog
materieel aan haar Luxemburgse collega's leveren in het kader van de
ordehandhaving tijdens het Europees Voorzitterschap.

Ook tussen België en Nederland zal de uitwisseling van politiematerieel
vlotter verlopen. Beide landen wisselden in het verleden al regelmatig
materieel uit naar aanleiding van belangrijke evenementen (vb. inzet
van Belgische politiepaarden op Prinsjesdag).

Opleiding
Om de politieagenten vertrouwd te maken met de inhoud van het verdrag
en met hun rechten en plichten in het buitenland zijn de drie landen al
gestart met een specifieke opleiding. In totaal zullen 8500 Belgische,
Nederlandse en Luxemburgse politieagenten worden opgeleid.

Folder
Personen die meer informatie wensen omtrent het nieuwe verdrag inzake
politiesamenwerking kunnen hiervoor terecht bij het dichtstbijzijnde
politiebureau.

Daar vinden zij een speciaal ontwikkelde folder die het verdrag toelicht.

Het volledige verdrag en meer specifieke informatie kan eveneens
verkregen worden via de website van het Secretariaat-Generaal van de
Benelux (www.benelux.be) of via de websites van de betrokken politiediensten en ministeries.

Voor Nederland: www.minbzk.nl, www.politie.nl en www.postbus51.nl.

Bron: Politie Midden en West Brabant