In de eerste helft van 2007 is het aantal
inwoners van Nederland met bijna 15 duizend toegenomen. Dit is
beduidend meer dan in het eerste halfjaar van 2006. Vooral de
afname van de emigratie en de toename van de immigratie zorgen voor
de hogere bevolkingsgroei. In de provincies Noord-Holland en
Utrecht is het aantal inwoners het meest toegenomen. Dit blijkt uit
nieuwe cijfers van het CBS.

Bevolkingsgroei in eerste halfjaar 15
duizend

Vooral de dalende emigratie en stijgende
immigratie dragen bij aan de hogere bevolkingsgroei, evenals het
lagere aantal overledenen. Het dalende aantal geboorten heeft juist
een remmende werking op de groei. In de eerste helft van 2006
bedroeg de groei nog minder dan 3 duizend.

Minder emigratie, meer immigratie

In het eerste halfjaar van 2007 zijn 55
duizend inwoners geëmigreerd, 7 duizend minder dan in dezelfde
periode vorig jaar. Deze daling is mede een weerslag van de daling
van de immigratie in de eerste jaren van dit millennium. Een deel
van de immigranten vertrekt namelijk na een aantal jaar weer.

Het aantal mensen dat immigreert is juist
toegenomen, van 44 duizend in het eerste halfjaar van 2006 tot 50
duizend in de eerste helft van 2007. Door deze ontwikkelingen is
het vertrekoverschot (emigratie minus immigratie) afgenomen van
bijna 19 duizend in de eerste helft van 2006 tot minder dan 6
duizend in de eerste helft van dit jaar. Deze ontwikkelingen hangen
mede samen met de oplevende economie.

Bevolkingsgroei blijft toenemen

De bevolkingsgroei in 2006 was de laagste
sinds 1900. Verwacht wordt dat de hogere groei in de eerste helft
van 2007 het einde markeert van de periode van afnemende
bevolkingsgroei sinds 2000. Naar verwachting zal de afname van de
emigratie en vooral de toename van de immigratie de komende jaren
doorzetten.

Bevolkingsgroei vooral in Noord-Holland en
Utrecht

Er zijn grote verschillen in de regionale
bevolkingsontwikkelingen. De hoogste groeicijfers zijn te vinden in
de provincies Noord-Holland en Utrecht, samen goed voor twee derde
van de totale bevolkingsgroei. Groningen en Limburg zijn de enige
provincies waar het inwonertal in de eerste helft van dit jaar is
gedaald. Opvallend is het herstel van de groei in Zuid-Holland (+ 1
duizend). In het eerste halfjaar van 2006 kromp het inwonertal in
deze provincie met ruim 3 duizend. In Rotterdam daalt het aantal
inwoners echter nog. In de eerste helft van 2006 bedroeg deze
daling ruim 4 duizend inwoners, tegen ruim 2 duizend in dezelfde
periode dit jaar.

bron:CBS