In bijna de helft van alle Nederlandse
gemeenten is het aantal inwoners in 2006 afgenomen. Vooral bij
gemeenten in Zuid-Holland en Limburg deed zich bevolkingskrimp
voor. Dat blijkt uit tellingen door het CBS.

In steeds meer gemeenten neemt inwonertal
af

De bevolkingsgroei van Nederland is in
2006 gedaald tot 22 duizend. Hierdoor is in steeds meer gemeenten
sprake van bevolkingskrimp. In 2006 is dit in 226 gemeenten het
geval (op een totaal van 458 gemeenten). In 2000 was nog maar in
een op de vijf gemeenten sprake van krimp. Volgens de CBS-prognose
zal er pas in 2034 landelijk gezien een bevolkingsafname zijn.

Veel gemeenten met geringe groei

In gemeenten waar de bevolking in 2006
toenam, was de groei veelal gering. In vier van de vijf
groeigemeenten bedroeg de groei minder dan 1 procent. Berkel en
Rodenrijs kende met 8,3 procent de grootste groei.

Groei in het westen van Nederland

Vooral in gemeenten in Noord-Holland en
Utrecht neemt het aantal inwoners nog sterk toe. Aalsmeer had in
2006 een groei van bijna 4 procent, de gemeente Utrecht groeide met
bijna 3 procent, of 8 duizend inwoners.

Krimp in Zuid-Holland en Limburg

Opvallend is de krimp van de bevolking in
Zuid-Holland. In 2005 groeide deze provincie nog met zo’n 500
personen. In 2006 is het aantal inwoners van Zuid-Holland echter
met ruim 5 duizend afgenomen. Vooral Rotterdam (-7,1 duizend) en
Vlaardingen (-1,2 duizend) zorgden voor deze krimp.

Het grootst is de bevolkingsafname in
Limburg. In twee derde van de Limburgse gemeenten is het aantal
inwoners in 2006 gedaald, vooral in de wat grotere gemeenten als
Maastricht, Heerlen en Kerkrade. In Friesland en Groningen is de
totale krimp beperkt, hoewel in 60 procent van de gemeenten het
aantal inwoners afneemt.

Minder jongeren in krimpgemeenten

In vrijwel alle gemeenten waar de
bevolking de afgelopen vijf jaar is afgenomen, daalde vooral het
aantal 20- tot 40-jarigen. Ook zijn er minder jongeren onder de 20,
terwijl het aantal ouderen in krimpgemeenten juist toeneemt.

bron:CBS