In 2005 hebben Groningen, Friesland en
Limburg te maken gehad met een afnemend aantal inwoners. Uit deze
provincies vertrokken meer mensen dan zich er vestigden. In Limburg
was ook het aantal geboorten kleiner dan het aantal overledenen.
Dat blijkt uit tellingen van het CBS.

Vooral jongeren vertrekken

Al geruime tijd vertrekken meer personen
uit Limburg naar andere provincies dan er naar Limburg komen. De
afgelopen tien jaar vertrokken per saldo ruim 11 duizend inwoners.
Het gaat daarbij vooral om jongeren van 15 tot 30 jaar. Limburgers
verhuizen vooral naar steden als Eindhoven, Nijmegen, Amsterdam,
Tilburg en Utrecht, waar een universiteit of hogeschool is.

Immigratie naar Limburg neemt af

De laatste jaren komen steeds minder
mensen uit het buitenland naar Limburg. Daardoor kent Limburg sinds
2001 een negatief migratiesaldo. In 2005 vertrokken bijna 3 duizend
Limburgers meer naar het buitenland dan zich vanuit het buitenland
in Limburg vestigden. Velen vertrokken naar België en
Duitsland.

Aantal geboorten sterk gedaald

Limburg was in 2005 de eerste provincie
waar meer mensen stierven dan er geboren werden. Dit kwam vooral
doordat de geboortecijfers terugliepen. Er overleden 578 mensen
meer dan er ter wereld kwamen.

Een mogelijke oorzaak is het vertrek van
jongeren tot 30 jaar, waardoor er minder vrouwen zijn in de
leeftijd waarop ze gewoonlijk kinderen krijgen. Bovendien krijgen
Limburgse vrouwen gemiddeld minder kinderen. Ook wanneer rekening
wordt gehouden met de leeftijdsopbouw is het gemiddeld kindertal in
Limburg het laagst van alle provincies.

Ontwikkeling geconcentreerd in
Zuid-Limburg

In Limburg zijn de ontwikkelingen vooral
geconcentreerd in het zuiden. In Zuid-Limburg is al vanaf 1997 de
bevolkingsgroei negatief.

In 2005 hadden in Limburg 29 van de 47
gemeenten te maken met bevolkingsverlies. Bijna 60 procent van deze
gemeenten lag in Zuid-Limburg. In Vaals en Valkenburg aan de Geul
nam in 2005 de bevolking het meest af. Ook Maastricht kende een
forse afname: het verloor in 2005 bijna 1 300 inwoners.

bron:CBS