Amsterdam/Den Haag, 21 februari 2005 - Binnen drie jaar kan een
landelijk bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker worden ingevoerd. De
knelpunten die er nu nog zijn, kunnen en moeten binnen die termijn zijn
opgelost. Tijdens een bijeenkomst op 4 en 5 februari 2005 hebben alle
betrokken deskundigen geconcludeerd dat dit haalbaar moet zijn. ZonMw
heeft, ook namens medeorganisator KWF Kankerbestrijding, de resultaten
van deze bijeenkomst aan minister Hoogervorst van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) aangeboden. 

 
Om de voorbereidingen voor de invoering van het landelijke
bevolkingsonderzoek in gang te kunnen zetten, zal minister Hoogervorst
op korte termijn een uitspraak moeten doen over de invoering van dit
bevolkingsonderzoek in Nederland, stellen de deskundigen. De minister
kan daarna een landelijke organisatie voor bevolkingsonderzoeken
instellen die belast is met de opzet en uitvoering. De capaciteit voor
vervolgonderzoek (colonoscopie) voor mensen bij wie door screening een
afwijking is gevonden, schiet tekort en moet binnen 2 tot 3 jaar worden
uitgebreid. Dit geldt ook voor de behandelcapaciteit.   
 
Het College Van Zorgverzekeringen (CVZ), ZonMw en KWF Kankerbestrijding
zijn bereid een expertcommissie op te richten die de voorbereidingen
moet treffen voor de invoering van een landelijk bevolkingsonderzoek.
Doel hiervan is om binnen 2 tot 3 jaar de laatste belemmeringen voor
daadwerkelijke invoering van bevolkingsonderzoek weg te nemen. 
 
 
De betrokken partijen zijn het erover eens dat de 'Faecal Occult Blood
Test'(FOBT) in eerste instantie als screeningsmethode moet worden
toegepast, omdat deze voor de deelnemers aan het bevolkingsonderzoek
het minst belastend is en vanwege de relatief lage kosten.
Screeningscentra moeten echter zo worden ingericht dat invoering van
een verbeterde techniek op termijn mogelijk is.   
 
Uit het KWF-rapport 'Vroege opsporing van dikkedarmkanker' blijkt dat
door de invoering van een landelijk bevolkingsonderzoek uiteindelijk 15
àƒÆ’  20% minder mensen aan dikkedarmkanker zullen overlijden. KWF
Kankerbestrijding ziet het als haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid om snelle invoering van een landelijk
bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker te bevorderen.   

Bron: KWF KANKERBESTRIJDING