Gemeenten overleggen veel te weinig met
het bedrijfsleven over problemen met de bevoorrading van bedrijven
in binnensteden. Tot die slotsom komt de Commissie Stedelijke
Distributie die donderdag hierover een rapport aanbood aan de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Volgens de Commissie Stedelijke
Distributie zien veel gemeenten er de noodzaak niet van in de
distributie effciciënter te organiseren. De maatregelen die ze
wel treffen worden weer niet genomen in samenwerking met de regio
zoals volgens de Nota Mobiliteit zou moeten. ,,Een samenhangende
aanpak van stedelijke distributie in het kader van leefbaarheid en
bereikbaarheid komt daarmee onvoldoende van de grond', aldus
Martin Salet, secretaris van de commissie.

Gemeenten hebben volgens Salet ,,weinig
gevoel van urgentie' omdat ze weinig details hebben ovver
goederenstromen en omdat klachten vaak elders belanden. De
commissie roept daarom bedrijven en vervoerders op om knelpunten en
mogelijke oplossingen aan te kaarten bij gemeenten.

In een gezamenlijke verklaring geven
Transport en Logistiek Nederland, KNV Goederenvervoer, Platform
Detailhandel Nederland en ondernemersorganisatie EVO aan dat er nog
veel winst te behalen is met de aanpak van distributieknelpunten in
steden. De organisaties begrijpen niet waarom gemeenten niet
voortvarender te werk gaan en geven aan dat het bedrijfsleven door
'eenzijdig opgelegde regels' jaarlijks 425 miljoen euro extra
kosten maakt.

Overigens geeft de Commissie Stedelijke
Distributie aan dat onder meer de bestuursregio Utrecht en de
steden Den haag, Amsterdam en Enschede wel goed bezig zijn.

bron:Platform Detailhandel