De rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft
vandaag uitspraak gedaan in het kort geding tussen Edah Van Zoggel
en Laurus. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat Laurus in
principe de franchiseovereenkomst mocht opzeggen. Laurus had Van
Zoggel echter een langere termijn moeten gunnen om in te kunnen
spelen op de nieuwe situatie. Om die reden dient Laurus de
supermarkt tot 1 mei 2007 op de gebruikelijke wijze te
bevoorraden.

Van Zoggel exploiteerde als franchisenemer
een Edah-supermarkt in Berlicum. Eind vorig jaar heeft Laurus, de
franchisegever, de franchiseovereenkomst met Van Zoggel opgezegd,
omdat Van Zoggel een te grote schuld aan Laurus heeft. Op 28
december 2006 heeft Laurus vervolgens de bevoorrading van de
supermarkt van Van Zoggel gestaakt.

Bron: Rechtbank 's-Hertogenbosch