Bevrijdingsdag moet ieder jaar een
volwaardige nationale feestdag worden. Dit gaat de SP voorstellen
in de Tweede Kamer. Nu is 5 mei eens in de vijf jaar een vrije dag
voor iedereen, maar daarmee is Bevrijdingsdag volgens SP-Kamerlid
Ronald van Raak ten onrechte een soort tweederangs feestdag. 'Vijf
mei is onze belangrijkste nationale feestdag. We doen onze
geschiedenis en het belang van onze vrijheid en de democratie
tekort door deze dag niet ieder jaar volwaardig te vieren.'

Tot 1990 werd eens in de vijf jaar op 5
mei Bevrijdingsdag gevierd, daarna werd het officieel een
jaarlijkse nationale feestdag. Van Raak: 'Een verbetering, maar
wel eentje die helaas halfbakken is doorgevoerd. Er werd namelijk
ook bepaald dat werknemers en werkgevers zelf een regeling moeten
treffen over het al dan niet vrij zijn op 5 mei. De praktijk is dat
dit totaal niet gebeurt, de werkgever bepaalt gewoon of het wel of
geen betaalde vrije dag is. Daardoor wordt Bevrijdingsdag door heel
veel mensen nog steeds niet als een volwaardige nationale feestdag
beleefd. Daar willen wij verandering in brengen, want het gaat om
onze belangrijkste niet-religieuze feestdag. Hoe minder mensen de
bezetting en de bevrijding zelf hebben meegemaakt, des te
belangrijker het is de waarde van onze vrijheid en de democratie
actief door te geven aan de volgende generaties. Dat begint met een
volwaardige status van Bevrijdingsdag als nationale feestdag.'

bron:SP