Aanbieders van telecommunicatie worden
verplicht bepaalde gegevens achttien maanden te bewaren. Politie en
justitie kunnen de gegevens gebruiken voor opsporing en vervolging
van ernstige misdrijven. Dit staat in een wetsvoorstel van minister
Hirsch Ballin (Justitie) en staatssecretaris Heemskerk (EZ),
waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Het kabinet voert hiermee
een Europese richtlijn uit.

Uitvoering

Aanbieders van openbare
telecommunicatienetwerken en openbare telecommunicatiediensten
moeten de gegevens zelf bewaren. Het agentschap Telecom houdt
toezicht op de uitvoering hiervan.

Bij de bewaarplicht gaat het niet om de
inhoud van de communicatie, maar om de telefonie- en
internetgegevens (internettoegang, e-mail over internet en
internettelefonie).

De opsporingsambtenaar en de officier van
justitie zijn bevoegd om de telecommunicatiegegevens te vorderen
bij de aanbieders.

In het wetsvoorstel staan waarborgen voor
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Kosten

De aanbieders moeten de kosten voor
investering en exploitatie zelf betalen. Ze kunnen wel een
vergoeding krijgen voor de administratie- en personeelskosten
wanneer de bewaarde gegevens worden opgevraagd.

Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de
Raad van State gestuurd. De tekst van het wetsvoorstel en het
advies worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron:EZ

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular