Mede naar aanleiding van Kamervragen heeft de Commandant der Strijdkrachten een aanwijzing opgesteld over het bewapeningsregime van de Koninklijke Marechaussee (KMar) in operatiegebieden. Dit komt erop neer dat alleen marechaussees belast met de nationale politietaak (en herkenbaar aan de MP-armband) hun taken op het kampement met doorgeladen wapen uitvoeren. Slechts bij uitzondering kan daarvan worden afgeweken.

Marechaussees die niet belast zijn met de nationale politietaak ten behoeve van Defensie (de ‘groene KMar’) houden zich aan de alert state/dress code van de militaire gebiedscommandant. Zij dragen een armband met ‘Police’ of   - bij een algemene functie - helemaal geen armband.
Leden van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) moeten te allen tijde direct gebruik kunnen maken van het vuurwapen, zowel nationaal als in het operatiegebied. Zij treden dus altijd met doorgeladen wapen op, tenzij de commandant van de BSB anders bepaalt.
bron:MinDef