Donderdag, 28 april 2005, reikt Pieter Litjens, Portefeuillehouder Beheer en Milieu, het eerste exemplaar van de Wijkbeheerkrant voor Zuidoost uit aan een aantal vertegenwoordigers van bewonersgroepen. Deze wijkbeheerkrant, getiteld "Wijkbeheer op de mat," komt drie maal per jaar uit en wordt huis-aan-huis in geheel Zuidoost verspreid.

 

In de wijkbeheerkrant kunnen de bewoners lezen hoe het stadsdeelbestuur, samen met andere partners in Zuidoost en de bewoners, werkt aan een schone, hele en veilige wijk. In de eerst krant wordt kennisgemaakt met de portefeuillehouder, actieve bewoners en ondersteuners, zoals wijkmeesters, opbouwwerk en de wijkteamcoà¶rdinatoren. Ook Jetty Mathurin, met haar alter ego "Taante" geeft acte de presence met haar `Actie Erf.'

"Succesvol wijkbeheer valt of staat met betrokken bewoners" aldus Litjens. "Dat houdt in dat je met bewoners moet communiceren. Vertellen dus wat je doet en waarom. Daarbij kan een wijkbeheerkrant uitstekend helpen." Litjens vraagt al direct aan de bewoners om betrokkenheid te tonen: "de definitieve naam voor de krant is nog niet gekozen. Wijkbeheerkrant klinkt niet zo lekker. Daarom hebben we een prijsvraag uitgeschreven: wie de nieuwe naam verzint, ontvangt als prijs honderd tulpen! Daarnaast wordt in de straat of wijk van de winnaar in november een flinke hoeveelheid tulpenbollen geplant."

Doordat straks in de volgende kranten artikelen komen van bewoners die in hun overleg met de wijkteamcoà¶rdinatoren zaken hebben geregeld in hun buurt, kunnen ook bewoners van andere buurten daarvan kennisnemen. Hierdoor kan een kettingreactie tot stand komen, want zaken die in een bepaalde buurt zijn gerealiseerd, kunnen - soms enigszins aangepast - ook heel goed worden toegepast in andere buurten. Zo leren bewoners van elkaar en komt dit de buurt ten goede. Uiteindelijk verbetert dit alles de leefbaarheid en de sociale samenhang in de buurt.

bron:Stadsdeel Amsterdam Zuid-Oost