Meer dan 90 procent van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen is tevreden met de zorg die zij ontvangen. Dat blijkt uit het rapport ‘Ouderen in instellingen, Landelijk overzicht van de leefsituatie van oudere tehuisbewoners’ dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vandaag presenteert. Van de bijna 2,3 miljoen Nederlanders van 65 jaar en ouder wonen er ongeveer 150.000 in een verzorgings- of verpleeghuis.

Ondanks dit positieve nieuws signaleert het SCP wel enige knelpunten. Van alle somatische verpleeghuispatiënten is 25 procent ontevreden over de privacy en zou 56 procent graag met minder mensen op een kamer liggen. Vier op de tien bewoners vinden dat de verzorging te gehaast is en 30 procent kan niet zelf bepalen wanneer zij naar het toilet gaan.
Om deze punten is te verbeteren heeft het ministerie van VWS de afgelopen jaren al beleid ingezet. Zo worden de meeste meerpersoonskamers vervangen door eenpersoonskamers. Om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren is in 2005 het project ‘Zorg voor beter’ opgezet.
bron:VWS