Nieuw! Learnshop            

                  

 8 november 2012 opleidingscentrum Vianen

 

Bewust afwijken van normen

Is het mogelijk en wat zijn dan de consequenties die u mogelijk loopt?

 

(1 dagdeel van 09.00 - 12.30 uur)

 

Doel

Een (geharmoniseerde) norm is een hulpmiddel om aan de eisen van

o.a. de Machinerichtlijn te voldoen. Het is ook niets meer dan dat, want

toepassing van een norm is en blijft vrijwillig.

 

Wat wanneer u van deze norm af wilt wijken (wat dus in beginsel mag),

omdat de norm eisen stelt die met een goede risicoanalyse te ondervangen

zijn? Of wanneer bepaalde eisen uit de norm misschien niet relevant

zijn voor uw situatie? Of wanneer uw opdrachtgever deze eisen niet

accepteert? Hoe gaat u daar dan mee om?

 

Aan de hand van een praktische case, waarbij zowel nieuwbouw als

wijzigingen aan een bestaande machine aan de orde komt, worden door

consultant Martijn Drost (NC 34018 / teamleider consultancy bij Pilz)

de praktische aspecten toegelicht en worden door specialist advocaat

Michael Gerrits (NC 40009/Van Diepen Van Der Kroef advocaten) de

juridische kanten belicht.

 

Doelgroep

Iedereen die te maken heeft met het hanteren van normen rondom

machineveiligheid.

 

Voorkennis

Machineveiligheid.

 

Uw investering

€ 265,- incl lunch.

 

In samenwerking met: Van Diepen Van Der Kroef advocaten

 

Inschrijven via opleidingen.pilz.nl

8 november