Zorgverzekeringen worden steeds duurder en de zorgtoeslag wordt steeds lager. Doordat de kosten van de zorgverzekering elk jaar verder toenemen, hebben steeds meer mensen problemen bij het betalen van de zorgverzekering.

We hebben in Nederland al sinds jaar en dag een ziektekostenverzekering, vanaf 1941 tot 2006 het ziekenfonds en na 2006 de zorgverzekering. Nederland is trots op de goed functionerende zorg, die voor iedereen toegankelijk is. Alle Nederlanders zijn ook eigenlijk wel gewend aan deze basisvoorziening, maar door de snel toenemende kosten neemt de kritiek op het systeem langzaam toe.

Toch moeten we zelf ook bewuster omgaan met het afsluiten van de zorgverzekering. Veel Nederlanders besteden te weinig aandacht aan de zorgverzekering en blijven elk jaar bij dezelfde zorgverzekeraar. Dit komt vooral omdat ze denken dat het opzoeken van informatie over zorgverzekeringen of het overstappen van zorgverzekering teveel werk of te moeilijk is.

Het is echter belangrijk dat we kostenbewust gaan zoeken naar de polis die bij ons past. We moeten bepalen wat er gedekt moet worden door de verzekering en welk eigen risico we bereid zijn te betalen. Ook zorgverzekeraars moeten ons helpen, zij moeten duidelijk maken wat de kosten van keuzevrijheid zijn. Door zorgverzekeraars meer vrijheid te geven in het afsluiten van contracten met zorginstellingen kunnen de kosten voor goede zorg worden gereduceerd.

De toezichthouder op de zorgmarkt, de NZa, zal ook proberen een bijdrage te leveren door de regeldruk te verlagen en het toezicht te versterken. Op dit moment moet de NZa voor veel zaken toestemming geven, maar hier wil de NZa dus proberen verandering in te brengen door meer toe te staan en alleen in te grijpen als er zaken niet toelaatbaar zijn. Dit kan uiteindelijk leiden tot een verlaging van de kosten.

Website: http://www.zetweb.nl

Bron: EMEA Persberichten

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular