Belminuten bij abonnementen gedaald - Pijnacker, 15 november 2004- Uit onderzoek over het derde kwartaal 2004
naar mobiele telefonie, de Mobiele Monitor(r), blijkt dat het bezit van
mobiele telefoons weer is toegenomen ten opzichte van het tweede
kwartaal 2004. Vier van de vijf (81%) personen van 13 jaar en ouder
bezit momenteel een mobiele telefoon. Het mobiele telefoonbezit is in
ruim vier jaar tijd met 25,9 % toegenomen ( van 55,2% in mei 2000 tot
81,1% in het derde kwartaal 2004).

 
De gemiddelde uitgaven van abonnementen zijn daarentegen fors gedaald, van   
59,10 euro naar 47,50 euro gemiddeld per maand. De maandelijkse
uitgaven zijn vrijwel van alle netwerken afgenomen. Positieve
uitzondering hierop zijn de uitgaven van Telfort abonnees. De
gemiddelde uitgaven van de prepaid bellers schommelt. Voorts blijkt dat
het aantal switchers (personen die wisselen van netwerk) blijft
stijgen. De prijs is, en blijft de voornaamste reden om voor een
bepaald netwerk te kiezen. Daarnaast is de bereikbaarheid/dekking voor
9% de belangrijkste reden om voor een bepaald net te kiezen.
Nummerportabiliteit blijft voor een ruime meerderheid (zeer)
belangrijk.  
   
Uit het onderzoek komt verder naar voren dat het gebruik van SMS blijft
toenemen en dit kwartaal hoger is dan voorgaande perioden. Vooral de
groep 15 tot 19 jarigen neemt een groot deel van deze berichten voor
haar rekening. Het bezit van een WAP-toestel leek zich lange tijd te
stabiliseren maar is nu toch iets toegenomen. In vier jaar tijd is het
bezit van een dergelijk toestel met 25 % gestegen. De T-Mobile abonnees
zijn veel vaker in het bezit van een toestel met WAP mogelijkheid,
bijna de helft van deze groep bezit een dergelijk toestel.   
 
Over het onderzoek  
De Mobiele Monitor(r) is een continu onderzoek waar vanaf januari 1999
maandelijks bij consumenten alle relevante informatie wordt verzameld
voor alle marktpartijen die actief zijn in deze markt. Het onderzoek
heeft als doel om inzicht te krijgen in alle ontwikkelingen in de
mobiele markt in Nederland. Maandelijks worden er 2000 telefonische
CATI interviews gehouden bij een A-selecte steekproef. Naast
maandelijkse resultaten wordt er ieder kwartaal een trendanalyse
gemaakt op basis van 3-maandelijks voortschrijdende gemiddelden.

Bron: LENSINK VAN BERKEL COMM.