De bezuiniging op de huurtoeslag die 1
juli 2007 ingaat, wordt in 2008 met terugwerkende kracht ongedaan
gemaakt. Dit blijkt uit de uitgelekte Voorjaarsnota 2007 die op 25
mei 2007 door het kabinet wordt besproken.

In april 2007 heeft een meerderheid van de
Tweede Kamer een motie van het PvdA-kamerlid Depla ondersteund,
waarin minister Vogelaar werd gevraagd de bezuiniging op de
huurtoeslag van 1 juli 2007 niet door te voeren. De minister gaf
toen al aan dat er geen ruimte was op de begroting van 2007 om deze
wens te realiseren. Conform haar eerdere toezegging is het wel
mogelijk vanaf 2008 de bezuiniging met terugwerkende kracht
ongedaan te maken. Het bericht in de media dat de bezuiniging op de
huurtoeslag al op 1 juli 2007 van de baan is, is dan ook niet
juist.

In de Voorjaarsnota 2007 wordt verder
rekening gehouden met een tegenvaller van bijna 100 miljoen euro
bij de uitgaven voor huurtoeslag. Tijdens het eerdergenoemde
overleg met de Kamer heeft minister Vogelaar een onderzoek
toegezegd naar deze verwachte tegenvaller. Het verwondert Aedes dat
een forse stijging van de uitgaven voor huurtoeslag zou optreden in
een periode van economische vooruitgang.

bron:AEDES