Preventieactiviteiten op het gebied van
overgewicht en chronische ziekten dreigen van tafel te gaan. Er is
een groot tekort aan geld voor belangrijke preventieactiviteiten
bij thuiszorgorganisaties. Dit is het gevolg van forse
bezuinigingen door de rijksoverheid op subsidies aan
thuiszorginstellingen. Ten opzichte van vorig jaar zijn de
budgetten gehalveerd. ActiZ vraagt hiervoor aandacht van het
Ministerie van VWS en wijst op de gezondheidrisico's door het niet
uitvoeren van deze activiteiten.

63 thuiszorgorganisaties hebben eind
oktober voor ruim 20 miljoen euro subsidie aangevraagd bij ZonMw,
de organisatie die de subsidieaanvragen behandelt voor de
uitvoering van hun preventieprogramma's in 2007. Het Ministerie
van VWS bracht het

beschikbare bedrag voor subsidiëring
met bijna 50% terug. Hierdoor staat meer dan de helft van het
aanbod onder druk. Gevolg is dat een aanzienlijke groep mensen niet
meer kan worden bereikt. En dat terwijl preventie één
van de speerpunten is van het

nieuwe gezondheidsbeleid van de
overheid.

In 2005 was er nog 20 miljoen euro
beschikbaar voor preventie en voedingsvoorlichting. Dit jaar is dat
bedrag gekort naar 16 miljoen en volgend jaar is er nog maar 10,5
miljoen beschikbaar voor preventie en voedingsvoorlichting, waarvan
9 miljoen voor de uitvoering.

Thuiszorgorganisaties bieden effectieve
preventieprogramma's gericht op mensen met overgewicht, een
chronische ziekte (bijvoorbeeld diabetes) en op mensen die willen
stoppen met roken. Preventieprogramma's die naadloos passen in de
preventienota van het Ministerie van VWS. Vele
thuiszorgorganisaties hebben daarnaast een eigen cursusbureau en/of
een eigenstandige preventieafdeling.

bron:Actiz