Factuurwijzer, Arnhem De Staatssecretaris van Financiën heeft besloten dat e-factureren per direct alleen nog maar plaats mag vinden in het EFF formaat.

Het besluit is een van de eerste concrete maatregelen die voortvloeien uit de voorstellen van de ambtelijke bezuinigingswerkgroepen. Daardoor wordt de eerder ingeslagen koers verlaten om e-factureren vorm- en middelvrij te laten plaatsvinden.

à¢â‚¬Å“Alleen met het verplichte EFF formaat kan e-factureren in Nederland haar belofte waarmaken en helpen bij het dempen van de gevolgen van de huidige economische crisis,à¢â‚¬ aldus een woordvoerder. Om te vervolgen met: à¢â‚¬Å“Door deze maatregel kan Nederland nog eens drie miljard euro extra besparenà¢â‚¬.
Bovendien verplichten de protocollen achter de EFF standaard dat alle facturen voortaan langs de Belastingdienst gaan. Dit verhoogt de controleerbaarheid van e-factureren voor de diverse instanties die in Nederland belast zijn met controle.

Om te zorgen dat de implementatie van de nieuwe EFF standaard zo goed mogelijk verloopt, is bovendien besloten de aankomende subsidie voor e-factureren beschikbaar te stellen voor alle organisaties die de EFF standaard moeten gaan implementeren. In de oorspronkelijke opzet was de subsidie alleen voor financiële instellingen was opengesteld om hen te ondersteunen bij e-factureren.
Daarnaast wordt tijdens het Factuurcongres op 7 juni 2010 een toelichting gegeven op het besluit en met diverse informatiesessies alle vragen beantwoord.

Lees hier meer informatie over het besluit en de EFF standaard: http://bit.ly/cbnujI