Kleine zelfstandige ondernemers zijn voornamelijk in middelgrote en grote steden actief om dag en nacht alcoholhoudende drank te leveren. In studentensteden heeft de Heineken studentenservice meestal het monopolie op de bezorging van bier aan huis. Uit onderzoek van de Stichting Alcohol Preventie(STAP) blijkt dat er in Nederland zeker 23 bierkoeriers actief zijn. 

De Drank- en Horecawet stelt geen voorwaarden aan thuisbezorging van zwakalcoholhoudende drank mits het geschiedt vanuit een voor het publiek gesloten ruimte. Ook de Winkeltijdenwet maakt nachtelijke telefonische verkoop en bezorging van alcoholhoudende drank mogelijk. 
STAP heeft in een brief Minister Hoogervorst gevraagd een verbod op bierkoeriers op te nemen in de Drank- en Horecawet. Het belangrijkste argument daartoe is dat naleving van de wettelijke leeftijdsgrenzen bij thuisbezorging  van alcohol nu zo goed als onmogelijk is.   
 
Studentenservice: studenten binden aan biermerken  
Uit het onderzoek van STAP blijkt dat er twee soorten bierkoeriers actief zijn.  
In Nederland zijn elf bezorgdiensten voor studenten die zijn gelieerd aan alcoholproducenten zoals de Heineken studentenservice. Deze bezorgdiensten hebben als doel het studenten gemakkelijk te maken grotere hoeveelheden bier thuis te laten bezorgen en hen te binden aan hun favoriete merk. Zij bezorgen in de studentensteden tot 21.00 uur. Uit het onderzoek blijkt dat per servicedienst tussen de 100 en 500 kratten per week wordt bezorgd tegen een prijs van 10 euro per krat.  
 
Studenten hebben op websites van de bierservices de mogelijkheid een huisaccount aan te maken waarop ze hun thuisgebruik terug kunnen zien. Volgens een bierkoerier uit Wageningen zijn deze statistieken razend populair. 'Wij horen dat dit studenten aanspoort om meer te bestellen in een poging de statistieken op te krikken.' Via een puntensysteem kunnen studenten via de Heineken studentenservice sparen voor gadgets. Gadgets variëren van glazen en kledingstukken tot een Heineken koelkast.  
 
Kleine particuliere diensten leveren dag en nacht bier 
Kleine zelfstandige bierservices zijn meestal gevestigd in de kleine steden net buiten de randstad. Deze particulieren bezorgen tussen de 10 en 100 kratten per week en zijn dus een veel kleinere aanbieder dan de studentenservice. De prijs voor een kratje bier is bovendien bij de kleine bierkoerier hoog en bedraagt gemiddeld 25 euro. Deze prijs ligt hoger omdat de kleine ondernemer, anders dan de studentenservice, geen marketinginstrument van de bierproducenten is en dus winstgevend moet opereren. Het verschil is dat de particuliere bierkoeriers tot in de kleine uurtjes drank bezorgen.  
Gemeenten die 24-uurs bierservices wilden verbieden stuitten op de Drank- en Horecawet. Deze bepaalt dat zwakalcoholhoudende drank op bestelling mag worden geleverd mits de verkoop plaatsvindt vanuit een niet voor publiek toegankelijke besloten ruimte. De bedoeling van dit wetsartikel is het slijters en supermarkten mogelijk maken alcoholhoudende drank op bestelling te kunnen leveren. STAP heeft er bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op aan gedrongen de Drank en Horecawet zodanig aan te passen dat het op bestelling leveren van alcohol door koeriersdiensten niet meer mogelijk is.  
 
Uit telefonische interviews die STAP heeft uitgevoerd blijkt dat particuliere bierkoeriers in praktijk vooral 's nachts bier bij jongeren aan huis leveren. 
In die situaties is het onmogelijk voor de controleurs van de Drank- en Horecawet na te gaan of de wettelijke leeftijdsgrenzen in acht worden genomen.  
Uit het onderzoek is gebleken dat enkele koeriers ook zonder daartoe strekkende vergunning sterke drank verkopen.  
 
STAP heeft het onderzoek onder bierkoeriers uitgevoerd door middel van telefonische interviews. De adressen zijn via websites opgespoord. Koeriersdiensten die geen website hebben zijn daarom niet bereikt. Ook heeft STAP gesproken met beleidsmedewerker van tien gemeenten die te maken hebben met particuliere mobiele bierservices. Het onderzoek van STAP is te lezen op www.alcoholpreventie.nl en www.alcoholbeleid.nl
 
bron:STAP