Op zaterdag 22 oktober start voor de eerste keer een Bijbel10daagse met als thema 'Kleurrijk leven'. Dit nieuwe evenement zal jaarlijks terugkerken en is een initiatief van de Katholieke Bijbelstichting (KBS) en het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Het doel van deze tiendaagse is om de aandacht voor de Bijbel, gewekt door de verschijning van De Nieuwe Bijbelvertaling in oktober van het vorig jaar, vast te houden, opnieuw te stimuleren en uit te breiden.

 

Tijdens deze 10daagse vinden er overal in Nederland talloze activiteiten plaats. Er worden ondermeer bijbelacademies en tournees langs diverse bibliotheken georganiseerd. Er start een multimediaal Hooglied-project in Enschede en de Rainbow Bible Award wordt uitgereikt aan de website die de bijbel op een eigentijdse manier onder de aandacht weet te brengen.

Alle evenementen zijn te vinden op www.bijbel10daagse.nl. Er is een omvangrijk Comità© van Aanbeveling samengesteld. Het is hun taak om jaarlijks het thema voor de Bijbel10daagse te bepalen. Het Comità© van Aanbeveling bestaat uit: Tineke Huizinga (lid Tweede Kamer ChristenUnie); Andries Knevel (programmadirecteur EO); Bisschop De Korte (hulpbisschop aartsbisdom Utrecht); Geert Mak (schrijver); Sijbolt Noorda (voorzitter college van bestuur Universiteit van Amsterdam); Henk van Os (kunsthistoricus); Renà© Paas (voorzitter CNV); Mark Pieters (uitgever Athenaeum-Polak & Van Gennep); Bas Plaisier (scriba PKN); Peter Schmidt (hoogleraar KU Leuven) en dichter Marjoleine de Vos. Voorzitter van het Comità© is Sijbolt Noorda.

Pia Wolthuis, coà¶rdinator programmabureau De Nieuwe Bijbelvertaling: 'We zijn blij met deze leden van het Comità© van Aanbeveling. Met De Nieuwe Bijbelvertaling wilden we destijds de vertaling als geloofsboek à©n als literair en cultureel document een plek geven. Dat is gelukt. We kiezen daarom bewust voor mensen uit de breedte van de samenleving. Zo onderstrepen we ons uitgangspunt: de Bijbel is voor en van iedereen.'

De Bijbel10daagse wordt gehouden van 22 oktober tot en met 1 november 2005.

Bron: NBG

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular